Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2020

Multi-Faith Prayer Vigil for Climate Justice in Cardiff

Fe’ch gwahoddir i wylnos gweddi a myfyrdod y tu allan i’r Senedd, Caerdydd ar brynhawniau Gwener dros y Grawys. Gwener 28ain Chwefror tan Gwener 10fed Ebrill, rhwng 2yp a 6yp Byddwn yn cofleidio’r bobl a’r blaned i’n calonnau ac yn gweddïo i’r ddynoliaeth fagu’r ddoethineb a’r cryfder i oroesi’r argyfwng hinsawdd. Ar y cyd ag eraill yn gweddïo y tu allan i San Steffan, rydym yn gweddïo am drawsffurfio ein gwleidyddiaeth a chreu byd ôl-carbon llawn cyfiawnder a thangnefedd. Mae croeso i bobl o bob ffydd a heb ffydd i ddod ar un neu fwy o’r dyddiau Gwener. Fe fydd yna gyfnodau tawel, ac amserau ar gyfer siarad/canu/defodau. Os hoffech offrymu gweddi, arwain myfyrdod, cân, côr, araith byr, defod, neu unrhyw beth arall addas, rhowch wybod i ni. Neu dewch atom beth bynnag. Mae hwn yn achlysur heddychlon, di-drais a gweddigar, wedi’i drefnu gan Christian Climate Action Cymru, ond yn agored i bob ffydd ac agwedd ysbrydol. YOU are invited to a multi-faith prayer and meditation vigil o

Christhood of Every Person

One afternoon a woman was gardening in her front garden, when she was approached by a stranger. "Excuse me," he said, "I'm thinking of buying the house for sale in this street, I was just wondering if you could tell me - what are the neighbours like around here?" The woman stood up, stretched, and then said, "Well, tell me, what are your neighbours like where you live now?" "Oh, they're terrible people," he said, "Rude, unfriendly, selfish, trouble-makers, I hate them." "Well, I think you'll find the people around here are much the same," replied the woman. The man thanked her, and then left, and she went back to her gardening. An hour later she was interrupted again by a different man. "Excuse me," he said, "I'm thinking of buying the house for sale in this street, I was just wondering if you could tell me - what are the neighbours like around here?" Again, she asked, "Well, t